Clown`s Crumbs – Klaunské drobky

Divadlo
Představení je založeno na tradici středověkých potulných komediantů, kteří putovali z města do města. Tito komedianti přinášeli nejen zprávy z jiných krajů, ale věnovali se též hraní divadelních kusů, kousků, drobků… Vtipný a zlehčující přístup k tématu spirituality a víry je prvkem, který se vyskytuje napříč celého představení. Herci – klauni využívají nejen psaný text, ale zároveň i své schopnosti autorské a improvizační tvorby. Představení se skládá ze čtyř mystérií: 1. Narození potulného komedianta, 2. Vzkříšení Lazara, 3. Slepá a Kulhavý, 4. Bonifác VIII. Interpreti pracují především se spontánními emocemi – tedy tím, co se odehrává teď a tady, v dané situaci, daném prostoru, městě a životě.
Termíny