Má vlast

Výstava
Výstava představuje veřejnosti proměny opomíjených míst v místa příjemná pro život. Prokazuje úctu k práci lidí odpovědně pečujících o krajinu svého domova, přináší svědectví o obětavosti a pospolitosti, o vřelém vztahu k místu a o zdravé hrdosti na svůj kraj. Přispívá k posílení osobního i národního sebevědomí a k šíření dobré pověsti naší země v zahraničí.
Termíny