Okno do vaší duše

Volný čas
Muzikomalba, sebepoznání, beseda nad tématy, která vyplynou na povrch, z pohledu psychoterapie a osobnostní diagnostiky, zpěv manter. Spolu s Evou Šuhajovou provází Eva Kňapová.
Termíny