Beseda se Sdružením pěstounských rodin

Kurzy, vzdělání, konference

Zajímá vás dobrovolnictví v sociálních službách?

Přijďte se v rámci Mezinárodního dne rodiny dozvědět o dobrovolnických příležitostech ve Sdružení pěstounských rodin.

Cílem sdružení je pomoc znevýhodněným dětem a mladým lidem a podpora rozvoje náhradní rodinné péče. 

Více informací o sdružení: http://www.pestouni.cz/

Mezinárodní den rodiny

Mezinárodní den rodiny vznikl v roce 1993, kdy jej vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů, aby zdůraznilo význam, který mezinárodní komunita přikládá rodině jako základu společnosti. Od roku 1994 se připomíná každoročně 15. května.

Den má sloužit k podnícení zájmu o celosvětové problémy a témata týkající se rodin a připoutat k nim pozornost. 15. květen je proto příležitostí pro vlády všech zemí světa, ale i pro občanská sdružení a jiné nevládní organizace či pro jednotlivce, aby projevili svoji podporu instituci rodiny.

Termíny