Křeslo pro Gabrielu Vránovou

Volný čas
Večerem provází Jiří Vaníček, klavírní doprovod Štěpánka Boušková.
Termíny