Galavečer orlickoústeckých varhan

Hudba
Vystoupí: Václav Uhlíř – varhany, Ludmila Vernerová – soprán, Vladimír Rejlek – trubka, Jaroslav Svěcený – housle.
Termíny