Jiří Kornatovský – Meditace

Výstava
Vystavena je velkoformátová kresba nazvaná Meditace. Kornatovský si vytváří vlastní svět zduchovnělých forem, nikoliv z tohoto světa, ale ze světa imanetních prostorů a posvátného ticha.
Termíny