Ne ruka, to duše maluje

Výstava
Výstava obrazů malovaných ústy a nohama.
Termíny