Zítra se bude...

Divadlo
Ústřední postavou naší opery není Milada Horáková, ale proces proti ní, který ve svém neodvratném směřování k vraždě hlavní představitelky a mnoha jejích spoluobžalovaných nese rysy antické tragédie. Milada Horáková, plně si vědoma zbytečnosti jakéhokoliv boje o holý život a smířená se smrtí, stojí v jejím středu. Dirigent: M. Ivanović.
Termíny