Krása fragmentu: Dva nově restaurované deskové obrazy v expozici středověkého umění

Výstava
Národní galerie v Praze připravila expozici dvou vzácných deskových obrazů, nově restaurovaného pozdně krásnoslohého milostného obrazu Madony lnářské a nově restaurovaného pozdněgotického obrazu Sv. Anny Samotřetí u něhož bylo potvrzeno dříve navržené připsání Mistru litoměřického oltáře.
Termíny