Cyrilometodějský Velehrad

Výstava
V letošním roce si nejen český i slovenský národ, ale celá kulturní Evropa připomínají 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Učení bratři přišli v roce 863 z Byzantské říše na pozvání knížete Rostislava, aby vzdělali náš slovanský národ, pro nějž vytvořili první slovanské písmo a církevní jazyk – staroslověnštinu. Slované obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele a společně s nimi se vydali na cestu k získání moudrosti a víry. Díky nim se naučili číst a psát a díky nim mohli poprvé porozumět slovům při bohoslužbě. Misie sv. Cyrila a Metoděje měla zásadní vliv také na budování české státnosti a bezpochyby přispěla k vytvoření základů současné Evropy. Výstava přibližuje návštěvníkům dějinné milníky spjaté nejen s Velkomoravskou říší, ale také Velehradem, který patří k nejvýznamnějším poutním místům na Moravě.
Termíny