Kde život náš je v půli se svou poutí

Divadlo
Rozsahem nevelká knížka Kde život náš je v půli se svou poutí je podle názoru odborné literární veřejnosti mimořádným a neprávem opomíjeným klenotem české literatury 20. století. Pro nás navíc kniha představuje zcela unikátní příležitost k účtování s minulými i současnými problémy severočeské společnosti. V další vnitřní vrstvě se dílo věnuje také problematice odpovědnosti jednotlivce za vlastní osud a možnosti vyrovnání se s ním v perspektivě „krize Kristových let". Dílo staví na poetice obklopené mládím, nadějemi, ale stále více též hnusem, malostí a rezignací.
Termíny