Guru Jára: Astrofocus Art

Výstava
Výstava fotografických koláží.
Termíny