Asterionův dům

Divadlo
Monodrama postavené na motivech stejnojmenné povídky Jorge Louise Borgese, který netradičním způsobem zpracovává řecký mýtus o Minotaurovi, který není jen nemyslícím krvelačným monstrem, ale citlivou bytostí, která trpí samotou a nepochopením u lidí. Athénské dívky a mladíky, které mu do labyrintu posílá král Mínós, nezabíjí úmyslně, ale pouze se snaží radovat se s nimi, objímat je. Jeho obrovská síla a neznalost křehkosti lidského těla zákonitě pokaždé vyústí ve smrt jeho „hostů".
Termíny