S nadějí i bez ní

Divadlo
Milovali jsme Sovětský svaz, a zároveň jsme se ho báli. Text hry se opírá o vzpomínkovou prózu Josefy Slánské Zpráva o mém muži (Svoboda, Praha 1990). Citace jsou pokud možno doslovné, aby se v co největší míře zachovala ideová autentičnost promluv hlavní postavy/autorská poznámka.
Termíny