Deníky 1959-1974, Bláznova kronika

Divadlo
Inscenace deníků filmového scénáristy a režiséra, představitele české filmové nové vlny šedesátých let Pavla Juráčka. Sláva a peníze let šedesátých, rozklad a nihilismus let sedmdesátých. Autobiografický záznam plíživého rozpadu osobnosti. Ztělesnění tří fází Juráčkova života, jedna žena a živá hudba.
Termíny