Jednota pošumavská

Volný čas
Dosud málo probádaným tématem místní historie je zdejší působení jedné z tzv. kulturních jednot, v tomto případě Jednoty pošumavské, ve zdejších podmínkách pochopitelně až v období první republiky. Zaplňováním této mezery trávila naše pracovnice Mgr. Jaroslava Brichtová v posledních letech mnoho času a nyní se s výsledky jejího bádání můžete seznámit.
Termíny