Ženy v životě Jaroslava Kociana

Výstava
Jaroslav Kocian byl za svého života velmi obdivovaným a obletovaným mužem, o čemž svědčí velké množství fotografií krásných žen s věnováním, ale i korespondence nejen v českém jazyce. Ze zahraničních přítelkyň – obdivovatelek zmiňme tehdejší hvězdu Holywoodu Lulu Glaser, s kterou ho zdá se pojil velmi blízký vztah. Z českých známých hvězd té doby jmenujme alespoň Paulu Vachkovou – Osuskou, pěvkyni nebo mezzosopranistkou Národního divadla Gabrielu Horvátovou.
Termíny