Z nomáda nikým

Film, Dobrodružný film
Autor mnoha knih a filmů o Tibetu se vypravuje na dorodružnou výzkumnou cestu, zaměřenou na studium života tibetských kočovníků. Proč jsou kočovníci čínskými úředníky násilně usazováni? Proč jsou ze svých pastvin stěhováni do betonových ghet? V nových čínských sídlech jsou marginalizovanou menšinou, bez možnosti uplatnění na pracovním trhu a získání důstojné obživy. Kočovníci, připravení o tradiční způsob obživy, se stávají závislými na almužnách z rukou čínské vlády. Mezi lety 1995 a 2015 bylo násilně usazeno více než 2 miliony tibetských nomádů. V oblasti, kde udržitelnost osídlení představuje trvalou výzvu, je tato politika nesmyslná. Jejím skutečným cílem je smazat z povrchu země tradiční kočovnickou kulturu, zakovenou v tradičních hodnotách tibetské civilizace. Tibetští kočovníci - skuteční strážci tibetských plání - pasou svá stáda na Střeše světa ji6 po více než 4 000 let. Bez jejich přítomnosti se pastviny ohrožené globálním oteplováním promění v poušť. To bude mít závažné dopady v celosvětovém měřítku. Jaké jsou skutečné motivy hromadného usazování tibetských nomádů? Za jakým cílem se do oblastí opuštěných kočovníky stěhují čínské důlní a hydroenergetické společnosti? Co by se stalo, kdyby se nomádi odhodlali k protestu? Jaká je budoucnost nekonečných tibetských pastvin? To jsou otázky, na něž se Buckleyho angažovaný a objevný dokument snaží najít odpověď.
Termíny