Pocta Jaroslavu Kocianovi

Hudba
Vystoupí: Praga Camerata – vedoucí Pavel Hůla, sólo: Josef Špaček, primárius České filharmonie a laureát KHS 1999.
Termíny