Zkroucení zlé ženy

Divadlo
Násilí mezi mužem a ženou jako forma lásky. Je možné se zamilovat do někoho, kdo vás trápí? Potřebují muž a žena ve vztahu neustále nějaké hry o to, kdo bude dole, kdo nahoře? Klauzurní práce opírající se o text Williama Shakespeara, na jejímž konci je veliké vítězství. Ale čí?
Termíny