Kominíček

Hudba
Příběh Kominíčka vychází ze dvou krátkých básní ze sbírek Williama Blakea Písně nevinnosti a Písně zkušenosti z roku 1794. Těžká sociální situace chudých dětí, které byly v té době najímány jako pracovní síly, v Brittenovi vyvolávala pocity hrůzy. Tato skutečnost směřovala k vytvoření soucitné evokativní hudby, která ale není podobenstvím sociální nespravedlnosti a není ani sentimentálním projevem lítosti. Kominíček je především neobyčejně živá dětská opera se šťastným koncem, plná vtipu a melodické invence.
Termíny