Bůh masakru

Divadlo
Jsme lidé kultury, rozumu, anebo jsme jen bezmocné individuální (a potažmo tak stádní) oběti svých pudů? Hra, během níž se bortí očekávané stereotypy chování...
Termíny