VÝSTAVA „ŘECKÁ TVÁŘ“ SE PŘEDSTAVÍ V NÁKUPNÍ GALERII LIBEREC PLAZA. ČÁST VÝSTAVY JE UPRAVENA I PRO NEVIDOMÉ NÁVŠTĚVNÍKY

Výstava

V prostorách nákupní galerie Liberec Plaza bude od pátku 3. května do 27. července 2013 instalována výstava fotografií s názvem Řecká tvář. Součástí výstavy budou i stojany s plastickými reprodukcemi řeckých motivů s popisky v Braillově písmu pro nevidomé. Pořadatelem výstavy je kulturní asociace Nová Akropolis. Vstupné je zdarma. 

Výstavu tvoří 24 fotografií s popisky, které pořídili členové kulturní asociace Nová Akropolis během svých studijních cest Řeckem, kdy navštívili Athény, Delfy, Pellu, Amfipolis nebo Korinth. Některá díla pocházejí z evropských muzejních sbírek, např. z Altes Museum v Berlíně. Účastníci výstavy se seznámí se třemi antickými architektonickými slohy, kterými jsou Dórský, Iónský a Korintský řád. Zajímavou součástí výstavy je obrázek s rekonstrukcí athénské akropolis, barevnou rekonstrukcí některých metop (ozdobných prvků) z athénského Parthenonu a také ukázka původní barevnosti antických soch. 

Kulturní asociace Nová Akropolis se zabývá klasickou filosofií. Byla založena v roce 1957 v Argentině a působí po celém světě. V České republice působí od roku 1990 a má zde celkem 8 poboček. Nová Akropolis financuje svou činnost pouze z příspěvků či darů svých členů, vstupným z veřejných přednášek a příležitostným prodejem odlitků či filozofických knih, které sama vydává.  

www.liberecplaza.cz
www.novaakropolis.cz

Termíny