SVATÁ RODINA

Výstava, Volný čas, Pro děti

Komentovaná prohlídka, určená školním dětem, studentům a dospělým, se

koná na konci adventního období. Z čeho vlastně pochází termín „advent“?

A proč na některých obrazech Panna Marie přede přízi  a sv. Josef podřimuje?

A proč na jiných starostlivě připravuje pro Ježíška koupel, suší plenky a vaří sladkou kašičku? To vše zodpoví svou obrazovou mluvou středověká díla s vánoční tematikou.

 

 

Cena základní: 80 Kč, snížená: 50 Kč

Datum konání: 19. prosince  2013, 16:00

Místo konání:

Národní galerie – Klášter sv. Anežky České, Anežská 12, Praha 1

Doba trvání: cca 60-90 min.

setkání u pokladny v přízemí

 

Účinkují

Ondřej Faktor

Termíny