Přednáška "Nejstarší zlatokorunské listiny a jejich svědectví o počátcích kláštera"

Volný čas, Pro děti

Přednášející Mgr. Lukáš Reitinger.


Termíny