Rok francouzské kultury ve Slatiňanech - koncert "La Brise de France"

Volný čas, Pro děti

Skladby francouzských autorů (D. Gaultier, J. Ph. Rameau, R. Ballard, R. de Visée, C. Debussy, M. Constanc) zazní v provedení loutny, akordeonu a v kombinaci obou nástrojů v den 150. výročí úmrtí kněžny Gabriely z Auerspergu.


Rok francouzské kultury v NPÚ.

La Brise de France

Hudební projekt, který Vás zavede do Francie ...

Akordeon - Jitka Baštová

Loutna - Jindřich Macek
La Brise de France

Skladby francouzských autorů (D. Gaultier, J. Ph. Rameau, R. Ballard, R. de Visée, C. Debussy, M. Constanc) zazní v provedení loutny, akordeonu a v avantgardní kombinaci obou nástrojů.

Koncert je zaměřen na francouzskou hudbu různých stylových epoch, které obohatily vývoj evropské hudby, dále na moderní díla inspirovaná stylem francouzského kabaretu a také vlastní úpravy vybraných děl Clauda Debussyho z období impresionismu. Debussyho pestrobarevná paleta hudebních odstínů je podtržena zvukovou odlišností nástrojů a přináší nezapomenutelné zvukové dojmy.

Jitka Baštová /akordeon/

V letech 2004 - 2009 studovala na Konzervatoři Pardubice a absolvovala hru na akordeon ve třídě prof. Ireny Holomkové. V průběhu studia přestoupila z klávesového nástroje na knoflíkový. Tento na zakázku vyrobený italský akordeon zn. Pigini je výjimečný svým jemným a velmi barevným tónem. Po absolvování konzervatoře byla přijata na Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, kde studuje ve třídě doc. Borise Lenka. Během studia se zúčastnila několika soutěží. Mezi nejcennější úspěchy se řadí 3. místo na Mezinárodní soutěži v Dunajské Stredě. Na Soutěžní přehlídce konzervatoří v roce 2007 obsadila 3. místo a v témže roce se účastnila i Mezinárodní soutěže na Slovensku. V současné době vyučuje na ZUŠ v Havlíčkově Brodě, kde v roce 2008 založila akordeonovou třídu na pobočce v Přibyslavi. Vystupuje sólově, ale i v komorních seskupeních. Rozmanitý sólový repertoár tvoří originální koncertní kompozice pro akordeon i díla autorů starších epoch.

Na první pohled velmi ojedinělá a netradiční spolupráce s loutnistou Jindřichem Mackem, která započala v roce 2009, přináší zcela nové myšlenky i barevné nápady. Benefiční premiéra společně připraveného celovečerního pořadu s názvem Doteky strun a kouzla měchu zazněla slavnostně dne 24. července 2011 u příležitosti 250. výročí poutního místa u sv. Anny v Pohledu. Koncertní projekt byl s úspěchem opakovaně proveden i v zahraničí – např. ve Švýcarsku. Projekt „La Brise de France“, výjimečný svým programem zaměřeným ryze na francouzskou hudbu různých stylových epoch, vznikl v roce 2012.

Jindřich Macek /loutna/

Již v době svých studií získal několik ocenění v kytarových soutěžích, např. 1. cenu v celostátním kole soutěže ve hře na kytaru v Kutné Hoře se zvláštním oceněním poroty za interpretaci barokní hudby. Kytarovou hru na Konzervatoři v Pardubicích absolvoval u prof. Stanislava Juřici v roce 1993 a pokračoval v téže třídě se studiem hry na loutnu, které zakončil absolventským koncertem v Hradci Králové v červnu roku 1999. Je historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ze třídy Miloslava Študenta (2005). V současné době působí jako ředitel ZUŠ v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Při interpretaci renesančních a barokních písní s doprovodem loutny spolupracuje s mezzosopranistkou Pavlou Fendrichovou, se kterou nastudoval a nabízí čtyři celovečerní koncertní programy. Ve vokálně-instrumentálním duu vystupoval také se sopranistkami Helenou Pellarovou, Annou Hamadovou (SK), Evou Rukavičkovou a Janou Novákovou. Příležitostně s loutnou hostuje v pražském souboru Musica Fresca nebo ve smíšeném sboru Moravští Madrigalisté. Pořádá výchovné koncerty s názvem „Loutna se představuje“ – určené pro žáky ZŠ a SŠ. Společně s kytaristkou Ivetou Novotnou vytvořil pořad Struny v proměnách času. V působivém spojení loutnové hudby s mluveným slovem vystupuje v Alchymii lásky s panem Alfredem Strejčkem. V citlivých instrumentacích projektu Putování krajinou hudby účinkuje s flétnistkou Silvií Mechovou. Pořady „Doteky strun a kouzla měchu“ a „La Brise de France“  připravil s akordeonistkou Jitkou Baštovou.

Zúčastnil se mistrovských kurzů na kytarovém festivalu Mikulov (např. ve třídě P. Steidla, L. Witoszynského, J. Wagnera), ve Valticích (třída anglického loutnisty B. Wrighta) a ve Slovinsku (pod vedením A. Kröpera). Cenné zkušenosti získal také na interpretačním kurzu japonské loutnistky S. Noiri. Podílel se na vzniku audio nahrávky Krajina zpěvu (dětský sbor, loutna), multimediálních CD firmy Fenomen multimedia (1999-2005). Jeho hru mohlo ocenit italské, německé, švýcarské, slovenské, maďarské, slovinské, chorvatské, lucemburské, holandské a americké publikum. Vystupuje na hudebních festivalech v ČR i v zahraničí. Jmenujme např. Festival duchovní hudby Česká Lípa 2004, Ars Antiqua Europae 2004, Mezinárodní letní škola staré hudby Valtice 2005, Ars Antiqua Europae 2005, Pražské brány 2007, Kampanila 2008, Haydnovy hudební slavnosti 2008, Hofer Konzerte 2010, Hofer Konzerte 2011 a Ars Antiqua Europae in Via Gothica 2011.

Termíny