Rok lidové architektury ve středočeském pracovišti NPÚ

Volný čas

Územní odborné pracoviště středních Čech připravilo pro následující měsíce veřejný přednáškový cyklus určený zejména zájemcům o památky lidového stavitelství. Odborní pracovníci středočeského pracoviště NPÚ představí posluchačům z řad odborné i laické veřejnosti zajímavá témata z uvedené oblasti kulturního dědictví.


V rámci jednotlivých přednášek bude představen nejen bohatý soubor lidové architektury nacházející se na území středních Čech, ale přiblížen bude také jeho historický vývoj společně s dobovými technologickými postupy. Pozornost bude dále věnována např. otázce vlivu etnika na podobu lidové architektury, problematice dokumentace lidových staveb a konečně také prezentaci pozitivních ukázek obnovy památek lidového stavitelství.

 • 23.5.2013 – Mgr. Jana Berková
  Hliněné technologie ve vesnické zástavbě středních Čech
 • 13.6.2013 – Mgr. Markéta Hanzlíková
  Pozitivní příklady obnovy památek lidové architektury ve středních Čechách
 • 19.9.2013 – Mgr. Jana Svobodová
  Otazníky vývoje středočeské lidové architektury v její vrcholné podobě
 • 17.10.2013 – Mgr. Jana Berková
  Vliv etnika na podobu vesnické zástavby na Kokořínsku
 • 14.11.2013 – Ing. arch. Jan Pešta
  Dokumentace lidové architektury

Přednášky se uskuteční vždy v 15.30 hod. v zasedací místnosti NPÚ ÚOPSČ, Sabinova 5, Praha 3. Vstup na všechny přednášky je volný. Změna programu je vyhrazena – sledujte prosím webové stránky NPÚ.

Tímto přednáškovým cyklem se územní odborné pracoviště středních Čech zapojuje do projektu Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013. Nejedná se však o jedinou aktivitu. Ve spolupráci s Regionálním muzeem v Kolíně byla v rámci zmíněného projektu uspořádána v prostorách Muzea lidových staveb v Kouřimi panelová výstava Selské brány na Mladoboleslavsku. Výstava byla zahájena 28.3.2013 a potrvá do 30.6.2013. S projektem souvisí i cyklus přednášek věnovaných problematice hospodářských dvorů, které se uskuteční mimo půdu územního odborného pracoviště středních Čech. Termíny a místo jejich konání budou včas upřesněny na stránkách NPÚ.

Program přednášek ke stažení: PDF.

Termíny