Výstava Buquoyské Nové Hrady

Volný čas, Pro děti

Výstava je součástí kulturních aktivit v rámci projektu Rok francouzské kultury a představuje faksimile fotografií a plánů ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR.


Od 12. dubna 2013 si  mohou návštěvníci státního hradu Nové Hrady prohlédnout výstavu „Buguoyské Nové Hrady.“ Výstava je součástí kulturních aktivit v rámci projektu Rok francouzské kultury a představuje faksimile fotografií a plánů ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR. Výstava je otevřena od úterý do pátku vždy 15 minut před začátkem prohlídky hradu, v sobotu a v neděli od 9.30 do 11.00 hodin a od 12.00 do 15.30 hodin. Potrvá do 30. 6. 2013.

Více než sedm desítek faksimilií fotografií a plánů většinou z 19. a první poloviny 20. století dnes mnohdy již neexistujících buquoyských staveb, zahrad a parků v Nových Hradech a blízkém okolí mohou návštěvníci hradu Nové Hrady navštívit zdarma ve výstavní síni hradu. Součástí výstavy jsou také modely Bažantnice a dnes již neexistující Vesničky v zámeckém parku.“

Vystavené faksimile fotografií a plánů ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR byly až do poloviny 20. století součástí historického Buquoyského archivu. Veřejnost se s nimi mohla poprvé seznámit na podzim roku 2012 během výstavy v Kulturně-spolkovém domě města Nové Hrady.

Výstavu připravil Ústav dějin umění AV ČR ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a městem Nové Hrady jako součást projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny. Projekt je realizován s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Výstava volně navazuje na naučnou stezku Buquoyská krajina, která byla instalována v červnu 2012 v městě Nové Hrady a jeho okolí.

Předlohy faksimilí pocházejí ze sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
Faksimile byly vytištěny technologií piezo-elektrického inkoustového tisku.
Kurátorka Petra Trnková
Odborná spolupráce Tereza Cíglerová, Jan Ivanega, Martin Krummholz, Petr Šámal
Restaurátorská příprava exponátů  Markéta Berdychová, Tereza Cíglerová, Kateřina Doležalová
Grafické řešení Lenka Prokopová
Spolupráce Květa Jarolímková, výroba modelů   Michal Jarolímek
Redakce Alena Benešová
Překlad Irma Charvátová, Tony Long
Tisk faksimilí a rámování Vojtěch Písařík, Thalia Picta
Technická realizace výstavy Jan Smolík, Markéta Čížková, Marcel Vondra, Hana Mrázová

Termíny