Hmatový model hradu Bouzov

Volný čas, Pro děti

Od dubna se nevidomí a slabozrací spoluobčané mohou seznámit s hradem Bouzovem pomocí tzv. haptického neboli hmatového modelu, který je umístěn v místnosti vedle prodejny suvenýrů. Jeho výrobu financoval Olomoucký kraj a Národní památkový ústav v Olomouci.


Bouzovský model je z lipového a olšového dřeva a plastu. Je natřený do téměř reálných barev hradu, které jsou navíc na dotyk rozeznatelné. Lze třeba poznat hrubější střešní krytinu provedenou formou granitu oproti hladkému zdivu hradního paláce. Právě barevnost, jednoduchost a čitelnost při doteku dlaněmi jsou hlavními plusy modelu, který je výtvarnou zkratkou přibližující slavný pohádkový hrad nevidomým a slabozrakým.

Autorem modelu je restaurátor Otakar Ruček z Olomouce, který jej vyráběl od léta 2012 v úzké spolupráci s pracovníky olomoucké pobočky obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum. Dílo je zmenšeno v poměru 1:100 a jeho rozměry jsou 118 x 75 cm, výška včetně stolu cca 120 cm.  Výškově je přizpůsoben tak, aby na něj dosáhly i malé děti.

Model je umístěn na hradě Bouzov a umožní osobám se zrakovým postižením vnímat tuto dominantní památku Olomouckého kraje, hmatově se seznámit s jejími detaily a získat nový vjem a zážitek.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje v roce 2004 přijalo Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, který vznikl ve spolupráci s Olomouckou krajskou radou osob se zdravotním postižením. V září 2010 byl tento plán aktualizován. V tomto plánu si mj. dalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje za úkol podporovat aktivity kulturních zařízení přispívající k odstraňování všech typů bariér znesnadňujících např. vnímání uměleckých nebo kulturních výtvorů.

Jednou z konkrétních aktivit vzniklých podle tohoto plánu je i projekt zpřístupnění olomouckých památek zrakově postiženým a tedy i vznik haptického neboli hmatového modelu hradu Bouzova. Tento model vznikl za součinnosti Olomouckého kraje a Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště Olomouc. Olomoucký kraj přispěl na model 36 tisíci korunami, Národní památkový ústav částkou 22,5 tisíce korun.

Kontakty a informace:

  • PhDr. Zuzana Šulcová, kastelánka, 604 386 200, http://www.hrad-bouzov.cz/
Termíny