Kostel 365.cz

Volný čas, Pro děti

Dvanáct příběhů o kostelích a jejich obnově. Výstava ve volně přístupných částech zámku. www.kostel365.cz.


Arcibiskupský zámek KROMĚŘÍŽ hostí od 22.3. do 19.5.2013 výstavu nazvanou kostel365.cz.  Fotografie 12 kostelů s doprovodnými texty o jejich osudech si návštěvníci mohou prohlédnout zdarma.
„Představujeme obrazem a slovem kostely z rozličných koutů České republiky. Příběhy jednotlivých staveb jsou různé, společná je tu lidská snaha o jejich obnovu,“ říká Aleš Kozák, ředitel pořádajícího Institutu pro památky a kulturu, kterého k uspořádání výstavy vedla myšlenka na propojenost osudů společnosti, kostelů a lidí.  
Návštěvníci a návštěvnice výstavy se prostřednictvím fotografií a textů seznámí s dřevěným kostelem sv. Kateřiny Alexandrijské v Hrabové obnoveným po velkém požáru v roce 2002, s kostelem Panny Marie v Dolních Kounicích, který je vzácným příkladem torzální architektury, s „kostelodomem“ ve Švihově či s centrem interkulturního dialogu Pražská křižovatka a dalšími.
Výstava navazuje na konferenci PROPAMÁTKY, která se v roce 2010 věnovala právě obnově a využívání kostelů. „Snažili jsme se, aby výstava vyzněla jako kniha sestavená z dvanácti různých povídek, které popisují a vyprávějí osudy jednotlivých kostelů. Lidé se na výstavě mimo jiné dozvědí, jaké finanční náklady a další oběti vyžaduje obnova památek
a věřím, že pro některé to bude i motivací se do památkové obnovy osobně zapojit,“ doplňuje k idejím a cílům výstavy Aleš Kozák.

Termíny