Ondřej Havelka a jeho Melody Makers házejí dávají Perly swingu

Volný čas, Pro děti

Náš milý diváku, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty vůbec nejkrásnější hudební perly.


http://www.zamek-lednice.com/

Náš milý diváku,

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se tentokrát rozhodli nabídnout Ti ty  v ů b e c   n e j k r a s ň ě j š í   h u d e b n í   p e r l y, jež nám světový swing 30. a 40. let zanechal. Zběsilé, virtuózní kusy střídají nesmrtelné sladké melodie. Žhavý americký swing zvedá ze židlí, české písně konejší Tvé nervy. Anebo naopak! Beze všech pochyb však věz, že hned po prvních vteřinách strhující show plné rytmu a humoru, korunované brilantními výkony famózního evropského hot-trumpetisty Juraje Bartoše, Ti zazáří... „Plaménky v očích Tvých...“!

 

Termíny