Slavnosti lilií

Volný čas, Pro děti

Výstavy FLEUR DE LYS.


Na základě úspěšného projektu „Tulipán v renesanci“, realizovaného v roce 2012 na státních zámcích Bučovice, Třeboň, Kratochvíle a Náměšť nad Oslavou, připravil jeho autor, florista Slávek Rabušic, specialista na aranžování květin v historickém interiéru, pro rok 2013 projekt s názvem „Fleur de lys“.

V roce 2012 se na každém z výše jmenovaných objektů zvýšila návštěvnost a ekonomicky skončily všechny výstavy v zisku.

Heraldický symbol lilie, francouzsky Fleur de lys nebo Fleur de lis (květ lilie), je symbol květu lilie. V heraldice představuje společně se symboly kříže, orlice či orla a lva jeden ze čtyř nejčastějších motivů heraldiky a symbolizuje čistotu. Proto bývá spojována s Pannou Marií, jíž podle legendy anděl, Boží posel, snesl zlatou lilii. Tuto legendu převzali francouzští panovníci, kteří přijali křesťanství. O několik století později, ve 12. století za vlády Ludvíka VI., byla Fleur de lys použita jako hlavní znak panovníků francouzského království.

…chystaje se Ludvík VII. Francouzský k výpravě křižácké, vyvolil na praporec tento květ barvy zlaté za znak svůj, aby vojsko slavné činy jeho předků na paměti mělo…

Odtud, z francouzského královského znaku, se květ lilie dostal do znaku mnohých měst ve Francii. Tři lilie, které se dnes nacházejí na čestném štítku uprostřed španělského znaku, představují dynastii Bourbonů, královskou větev rodu Capetovců původem z Francie.

V historizujících nebo i nadčasových květinových dekoracích bude lilie zastoupena velmi výrazně.Každá výstava bude mít své odlišné téma, např. výročí založení (Zlatá Koruna, Veveří), hudba (Jaroměřice nad Rokytnou), pocta významné osobě (Třeboň), renesance (Kratochvíle, Telč, Slavonice), Dálný východ (Vranov nad Dyjí) apod.

Na každém ze zúčastněných zámků bude vystaven panel s informacemi o jednotlivých zastoupených objektech včetně fotografií a mapky. V době průběhu výstav je v plánu např. převézt symbolicky některý z exponátů z jednoho objektu na další s fotodokumentací balení, nakládky, převozu a následné instalace do další výstavy.

Realizaci pro všechny objekty zajistí Slávek Rabušic na základě desetiletých zkušeností s výstavami tohoto typu ve spolupráci s pracovníky ostatních objektů, mimo uvedených např. také z  Českého Krumlova, Hluboké, Třeboně a Zlaté Koruny.

Výstavy budou doplněny přednáškami, komentovanými a nočními prohlídkami a kulturním programem.

Cílem  akce je  zvýšení návštěvnosti na památkových objektech, šíření kultury a zapojení do „Roku francouzské kultury“.

Termíny