Let čarodějnic pod Kunětickou horou

Volný čas, Pro děti

Největší pálení čarodějnic ve východních Čechách. Hudba, tanec, zpěv, ohňostroj, soutěže pro děti... Kyvadlová autobusová doprava pod Kuňku a z Kuňky zdarma.


http://www.hrad-kunetickahora.cz/

Program a další informace budou průběžně doplňovány na www.letcarodejnic.cz.

Termíny