Artemisia Gentileschi – David rozjímající nad Goliášovou hlavou

Volný čas, Pro děti

Představení nově zrestaurovaného obrazu v rámci stálé expozice obrazové galerie Arcibiskupského zámku v Kroměříži.


Artemisia Gentileschi – David rozjímající nad Goliášovou hlavou: restaurování 2011 – 2012
Ve starém inventáři obrazové sbírky olomouckých biskupů lze u jednoho z obrazů nalézt přípisek David mit dem Haubt Goliat in Schwarz vergolter Ram, vom Arthemio. Vynikající obraz byl posléze připisován různým autorům, až se určení autorství ustálilo na obecném přípisu „kopie dle obrazu Orazia Gentileschiho“. Nedávné restaurování obrazu a především důvody, které vedly k akceptování starého přípisu a tím pádem ke změně autorství, představí restaurátorská výstava na kroměřížském zámku. Výstava navazuje na předchozí počiny Muzea umění Olomouc, díky kterým se veřejnost seznámila s restaurováním významných děl z muzejních a arcibiskupských sbírek. (Arcidiecézní muzeum Kroměříž)

http://www.zamek-kromeriz.cz/

Pozvánka ke stažení ZDE

Obraz, nad kterým visela spousta otazníků, bude vystaven po restaurátorském zásahu dne 7. 6. 2013 a zůstane zde do 29. 9. 2013

Záštitu nad výstavou převzala Jeho Exelence Pasquale d´Avino, velvyslanec Italské republiky v ČR.

Restaurátorská výstava, instalovaná v jednom ze sálů obrazárny kroměřížského zámku, shrne a představí poslední umělecko – historický průzkum obrazu, ke srovnání nabídne reprodukce podobně koncipovaných děl italské umělkyně i jejího otce a představí jednotlivé kroky náročného restaurování.

  • Garant za MUO: Mgr. Miroslav Kindl
  • Kurátorka výstavy: PhDr. Jana Zapletalová
  • Restaurátorka: Akademická malířka Marie Dočekalová
Artemisia Gentileschi – 8. 9. 1593 + 1651/1653
  • Italská ranně barokní malířka, jedna z nejvýznamnějších umělců 17. Století.
  • Namalovala řadu obrazů pro členy rodiny Medicejských, která v té době ve Florencii vládla.
  • Ztvárňovala silné hrdinky zřejmě pod vlivem silného zážitku znásilnění svým učitelem Tassim. Byla podrobena ponižujícím vyšetřováním, na jehož základě byl Tassi souzen.

Obraz, který bude slavnostně na zámku v Kroměříži vystaven, byl na soupise v roce 1691 poprvé zapsán a odborně posouzen z nákupu uměleckých děl K. L. Kastelkorn.

Obrazu bude na zámku věnována celá jedna místnost č. 6

 

Termíny