23. Zámecký koncert

Volný čas, Pro děti

Tradiční vrchol zámecké hudební sezóny.


http://www.zamek-namest.cz/

Zámecký koncert je již tradičně vyvrcholením zámecké hudební sezóny a důkazem toho, že na náměšťském zámku je hudba skutečně doma.

Po koncertě bude slavnostně představena nová publikace o náměšťském zámku a jeho posledních soukromých majitelích z rodu Haugwitzů.

Program:
 • Claudio Monteverdi: Combattimento
 • Il Prologo (Il Ritorno d´Ulisse in Patria) SV325
 • Il Combattimento di Tancredi e Clorinda SV153

přestávka

 • Ardo avvampo (8. Kniha madrigalů)
 • Altri canti di Marte - Due belli occhi (8. Kniha madrigalů)
 • Vago augeletto (8. Kniha madrigalů)
 • Tirsi e Clori (7. Kniha madrigalů)
Účinkují:

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir

Soli:
 • Soprán: Stanislava Mihalcová
 • Alt: Markéta Cukrová
 • Kontratenor: Martin Ptáček
 • Tenor: Jaroslav Březina, Tomáš Kořínek
 • Bas: Joel Frederiksen
 • Koncertní mistr: Peter Zajíček
 • Dirigent: Roman Válek

Délka programu cca 90 min. s 1 přestávkou

Scénická koláž Combattimento obsahuje výběr ze 7. a 8. knihy madrigalů Claudia Monteverdiho – Tirsi e Clori, Combattimento di Tancredi et Clorinda a výběr z Madrigalů milostných a válečných. Jako prolog je použita první část Il prologo z Monteverdiho opery Návrat Odysseův. Svět rodící se opery a doznívání renesančního madrigalu. To je hlavní rys hudby počátku 17. století. Svět krásného zvuku louten, teorb, harf, ale také stále více se prosazujících smyčcových nástrojů, gamb a cembal. Více než polyfonie se začíná uplatňovat síla sděleného textu a slova, doprovázená akordickým doprovodem. Hudba mystická, která nás nezvladatelně vábí do nadcházejícího téměř 200 letého období barokní a klasicistní opery a duchovní kantáty.

Téma lásky a války nabízí Monteverdiho hudbu plnou lidských vášní, emocí a hlubokého vnitřního prožitku, typických právě pro epochu manýrismu. Protiklad lásky a smrti patří od nepaměti k základním otázkám filozofie lidského bytí na zemi a je zdrojem námětů nejpůsobivější evropské poezie.

Il Combattimento di Tancredi et Clorinda (Souboj Tankreda s Klorindou), zhudebněná epizoda z Osvobozeného Jeruzaléma od Torquata Tassa, je bojem dvou náboženských ideologií na straně jedné a bojem provázející lásku, jako boj o přízeň, na straně druhé. Duchovnost a mysticismus, smyslnost a erotičnost, svár duše s tělem vytváří značné dramatické napětí díla.

A nad tím vším obrovská božská síla, která napomáhá Lidské křehkosti v jejím bytí na zemi společně s trojicí křesťanských ctností Vírou, Láskou, Nadějí. A největší z té trojice je Láska (1. K 13, 13). Jednotící síla, která světu vládne.

Termíny