Svatozdislavský benefiční podvečer - 13. ročník

Volný čas, Pro děti

Tradiční charitativní svatozdislavský podvečer plný hudby a poezie, pořádaný k uctění památky a odkazu sv. Zdislavy z Lemberka. Hlavním hostem pořadu bude vyníkající recitátor a herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka. Součástí pořadu bude i výstava fotografií Jarky Váňové.Začátek v 15.00 hodin, vlašský (rytířský) sál.


http://www.zamek-lemberk.cz/

Termíny