Posvícení

Volný čas, Pro děti

Tradiční pečivo, ochutnávka dobrot z jiných krajů, kulturní program, od 10 do 15 hodin.


http://www.vesely-kopec.eu/

Termíny