Na strunách harfy láska zní

Volný čas
Prvomájový komponovaný pořad prózy, poezie, fotoobrazů a hudby s Alfrédem Strejčkem a Zbyňkovu Šolcovou.
Termíny