Bible Václava IV.

Volný čas
Český a římský král Václav IV. z rodu Lucemburků je považován hlavně za slabého panovníka. Na přelomu 14. a 15. století ale patřil k nejvýznamnějším bibliofilům. Jeho knihovna se sice nemohla měřit s knihovnami jeho francouzských bratranců, přesto vytvořil sbírku, která ve střední Evropě neměla obdoby. Bohužel se z ní do současnosti dochoval jen nepatrný zlomek. Nejvýznamnějším dílem je bez pochyby velkoformátová německy psaná bible, jež vznikla v Praze a jejíž šest svazků je dnes uloženo v Rakouské národní knihovně. Na více než dvanácti stech stranách je vymalováno přes šest set iluminací, jež společně s droleriemi nabízí unikátní náhled nejen do světa Václavových rukopisů. Přednáška Marka Zágory.
Termíny