Jak čmeláčci čistili palouček

Divadlo
Malí čmeláčci se práce rozhodně nebojí a s pomocí dětí poznají, co na louku patří a co ne.
Termíny