Chraňme naše beskydy!

Výstava
Návštěvníkům chceme přiblížit jak jsou krásné BESKYDY a jakou mají výjimečnou přírodní hodnotu, zejména původní horské pralesovité porosty s výskytem vzácných karpatských živočichů a rostlin, druhově pestrá luční společenstva, unikátní povrchové i podzemní pseudokrasové jevy a rovněž mimořádná estetická hodnota a pestrost ojedinělého typu krajiny vzniklého historickým soužitím člověka s přírodou v tomto území. Výstava je doplněna exponáty zvířat, které žijí v Beskydech. Doufejme, že krása Beskyd zůstane zachována pro příští generace, aby k nim mohla promluvit stejně jako k nám.
Termíny