Pohled do archivu 5 (písnička)

Výstava
V 70. a 80. letech 19. století se tištěné písničky objevují jenom zřídka, většinou jako relikty vyhasínajících kramářských písní, doba písničkových vydavatelství začíná až se vznikem a rozvojem šantánů, kabaretů, příležitostných scén a malých divadel, tingl-tanglů (podle slovníku cizích slov „zábavních podniků nižší úrovně“). Ediční řady, např. vydavatelství Josefa Švába-Malostranského nebo Josefa Zeffiho, dosahují stovky čísel. Drobné dvojlisty se nakonec usadí (kdoví proč?), na rozměrech 165 x 135 mm a skoro vždy obsahují seznam vydaných, připravovaných, nejoblíbenějších skladeb. Vydavatelské soubory tak lze poměrně spolehlivě zdokumentovat. Běžná jsou několikerá vydání úspěšných písní.
Termíny