Lex Amor Nobis

Divadlo
Zákonem je nám láska. Jediná současná česká filozoficko-satirická hra s prvky symbolismu, romantismu, impresionismu, dadaismu a surrealismu. Skupině devíti mladých lidí se změní nejen jejich dosavadní způsob života, ale i pohled na něj. Někdo rezignuje, někdo začne ostře vystupovat proti nově zavedenému zákonu "Lex Amor Nobis", někdo ho bude striktně dodržovat. Ukáže se zkrátka to, do jaké míry je každý z nich ochotný nechat si mluvit státem do lásky a zda si nechá vzít své ideály.
Termíny