Druhý břeh

Volný čas
Mám tady takový provaz, a my si s ním budeme hrát jako doopravdy, jako když si hrají děti. Předtím jsem já byl já a tys byl ty. S tímhle provazem budeme ty a já propojeni. Inscenace hry souborem Loco:Motion Company, ve spolupráci s trojicí nevidomých hostů.
Termíny