Jak se vám líbí

Divadlo
Komedie Jak se vám líbí je prozářena hýřivou radostí ze života a nabitá až sopečným veselím. Přesto je začátek této hry temný. Komedie je exponována ve společnosti u dvora, kde vládne násilí, intriky a ctižádost. Jedinou možností, jak si zachovat vlastní tvář a najít vnitřní harmonii, je útěk. Útočištěm pro pronásledované se stane krajina snů - kouzelný Ardenský les, kde je nejen možné se vypořádat se zmatky lásky, ale i nalézt pravdu o ceně života a poznat radost z odpuštění. Hra Jak se vám líbí je nabídkou jak moudrého pohledu na život, tak hravé jevištní komediálnosti.
Termíny