Svátek keltské kultury Beltine

Můžete protancovat celou noc, vyzkoušet vědomostní a keltský ekokvíz, ale i lanové překážky a prolézačky, provazochodectví, šerm, vytlačování z kruhu. Můžete si vytesat z kamene jednoduchý přívěsek, vyrýt si do něj svůj symbol, vyzkoušet lití bronzu, tkaní, pečení placek a další zajímavé dílny...
Termíny