Škola v pohodě

Výstava
Výstava učebních pomůcek pro žáky se specifickými poruchami školních dovedností.
Termíny