Antonín Střížek - Obrazy, fotografie

Výstava
Malíř Antonín Střížek patří k solitérům současné české malby. Vztah k realitě je v jeho zátiších a městských scenériích poněkud komplikovaný, je naplněn určitou neuchopitelností, tajemností a vzrušující výtvarnou krásou.
Termíny