Beseda veřejnosti s veterány II. světové války

Volný čas
Termíny